Στο πρότυπο εκπαιδευτικό οργανισμό Ρούλα Μακρή λειτουργεί σχολή γονέων με σκοπό τη στήριξη των γονέων στο σύνθετο αυτό ρόλο του γονιού όπως έχει διαμορφωθεί από τις σύχγρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η σχολή γονέων απευθήνεται σε γονείς όλων των ηλικιών και τα προγράμματά μας αναπτύσσονται εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικές λειτουργούς. Ρωτήστε μας ότι θέλετε σχειτκά με αυτό το υπέροχο εγχείρημα.