Εκπαιδευτικά Νέα

Όλα τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και όχι μόνο, βρίσκονται στην περιβόητη περίοδο εγγραφών που θα κρίνει και το πώς θα κυλήσει ο Χειμώνας, τόσο για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, όσο και για το προσωπικό τους.


- Πρώτοι με την Πρώτη - 


Συμπεράσματα Διαδικτυακού Σεμιναρίου | "Οργάνωση χρόνου και αποδοτικό διάβασμα"