Τα παιδιά πρέπει να διδιάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται

Margaret Meed

Στον Πρότυπο Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ρούλα Μακρή, κύριο μέλημά μας είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε μαθητή όσον αφορά στις μαθησιακές του ανάγκες. Η ένταξη των μαθητών μας, γίνεται έπειτα  από διερεύνηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σε ομοιογενή τμήματα