Η ομάδα μας

Section image

Η γενική διευθύντρια του προτύπου εκπαιδευτικού οργανισμού Ρούλα Μακρή εποπτεύει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των εκπαιδευτηρίων. Είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό των τμημάτων και την κατάταξη των μαθητών σε αυτά. Συντονίζει τους υπεύθυνους των τάξεων, τους συμβούλους μαθημάτων και τους ενημερώνει για διάφορα επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα αξιοποιώντας την πείρα της Στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιούργησε ένα εξαιρετικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας στα σύγχρονα φροντιστηριακά χρονικά.

Τομέας διοίκησης του εκπαιδευτικού οργανισμού Ρούλα Μακρή

Οι γραμματείς της διοίκησης είναι δίπλα στους μαθητές και δίπλα στους γονείς και τους καθηγητές. Όλο το διοικητικό προσωπικό έχει εκσυγχρονιστεί σε ηλεκτρονική επικοινωνία

Card image cap

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Card image cap

Καταχώρηση στοιχείων

Card image cap

Καταχώρηση απουσιών & ασυνεπών μαθητών

Section image

Οι καθηγητές

  • Διαθέτουν εμπειρία και διάθεση για δουλειά
  • Διαθέτουν Γνώση και μέθοδο
  • Είναι πιστοποιημένοι από την ACTA για τα skills που διαθέτουν
  • Κάνουν όχι απλά το κάτι παραπάνω αλλά πολλά παραπάνω και πολύ περισσότερα από ένα συνηθισμένο φροντιστήριο

Δείτε την ομάδα μας

Section image

Η γραμματεία

Η γραμματεία έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για την λειτουργία του φροντιστηρίου και την επικοινωνία της με μαθητές και γονείς

Section image

Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι

Με την εμπειρία τους και την πολύχρονη επαφή με τα παιδιά καθοδηγούν κάθε Καθηγητή. Και μαζί καταρτίζουν χρονοπρογραμματισμούς, εκπονούν διαγωνίσματα και τεστ, σχεδιάζουν τις επαναληπτικές παρουσιάσεις των μαθημάτων και καταρτίζουν σχέδια μαθήματος.

Σύμβουλοι του προτύπου εκπαιδευτικού οργανισμού Ρούλα Μακρή

Card image cap

Ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές

Card image cap

Σύμβουλοι οργάνωσης χρόνου

Card image cap

Σύμβουλοι Επαγγελματικού προσανατολισμού

Card image cap

Σύμβουλοι σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών

Card image cap

Επαγγελματίες βιωματικών σεμιναρίων