Β Λυκείου

 Χειμερινό 2021-2022
 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
 Ομάδα Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών
 Μαθήματα  Ώρες
 Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία  3
 Αρχαία Ελληνικά  6
 Ιστορία  2
 Λατινικά  2
 Σύνολο Ωρών:  13
 Χειμερινό 2021-2022
 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
 Ομάδα Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών
 Μαθήματα  Ώρες
 Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία  3
 Μαθηματικά  6
 Φυσική  4
 Χημεία  2
 Σύνολο Ωρών:  15
 Χειμερινό 2021-2022
 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
 Ομάδα Προσανατολισμού: Οικονομικών Σπουδών
 Μαθήματα  Ώρες
 Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία  3
 Μαθηματικά  6
 ΑΟΘ  2
 ΑΕΠΠ  2
 Σύνολο Ωρών:  13
 Χειμερινό 2021-2022
 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
 Ομάδα Προσανατολισμού: Σπουδές Υγείας
 Μαθήματα  Ώρες
 Ν. Γλώσσα - Λογοτεχνία  3
 Βιολογία  2
 Φυσική  4
 Χημεία  2
 Σύνολο Ωρών:  13
 1. Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα
 2. Σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και χρήση οπτικοακουστικού υλικού
 3. Διαγνωστικά τεστ
 4. Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
 5. Συμβουλευτική επαγγέλματος
 6. Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
 7. Διερεύνηση επιλογής σπουδών
 8. Συμπλήρωση μηχανογραφικού
 9. Σχολική ψυχολόγος
 10. Soft skills

Η Β’ Λυκείου είναι πολύ σημαντική για την ουσιαστική και σε βάθος εμπέδωση του τρόπου σκέψης των μαθητών-υποψηφίων, τάξη κατά τη διάρκεια της οποίας χτίζουμε συνείδηση υποψηφίου στους μαθητές μας:

 • Οργανώνουμε τη διδασκαλία και παρέχουμε γνώσεις υποδομής για τη Γ’ Λυκείου
 • Η διδασκαλία είναι διαθεματική
 • Τα μαθηματικά της Φυσικής
 • Η Χημεία της Βιολογίας
 • Το λεξιλόγιο από τα αρχαία στα νέα ελληνικά
 • Η νεοελληνική γλώσσα-λογοτεχνία
 • Διενεργούνται αρχές Σεπτεμβρίου διαγωνίσματα για τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας
Θέλω να γραφτώ

Θέλω να γραφτώ

Για εγγραφές στο φροντιστήριό μας παρακαλώ συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα.