Τμήματα

Οι εγγραφές των νέων μας μαθητών γίνονται όλη την διάρκεια του σχολικού έτους.

Εάν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε εκτενώς για τη Φιλοσοφία και το Πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας , μπορείτε να προγραμματίσετε εξατομικευμένη συνάντηση καθημερινά από 9.00 έως 21.30, στο τηλέφωνο

210 7010660.

Κατά τη συνάντηση αυτή, θα συμπληρώσετε «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εγγραφής». Εάν επιθυμείτε να συμπληρώστε τα στοιχεία σας πριν τη συνάντησή και να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά