Ρομποτική

Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα για την εισαγωγή των μαθητών στους αυτοματισμούς και την εκπαιδευτική ρομποτική. Μέσω της ομαδικής δραστηριότητας γύρω από την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου που αλληλοεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, τα παιδιά ζουν μια συναρπαστική και ψυχαγωγική εμπειρία και δεν θέλουν να τελειώσει! Οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τους μαθητές να συνεργαστούν, να οικοδομήσουν, να λύσουν προβλήματα και να εξερευνήσουν, ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνουν στην μάθηση STEM  Αναπτύσσοντας δεξιότητες του 21ου αιώνα. Κάθε κατασκευή διαθέτει “Τεχνητή νοημοσύνη" που είναι προϊόν της αλγοριθμικής σκέψη των μαθητών και πραγματώνεται μέσω ενός ψηφιακού προγράμματος που συντάσσουν εύκολα οι ίδιοι πάνω στην οθόνη ενός τάμπλετ. Η διαδραστική, δημιουργική μάθηση είναι ευκολότερη από ποτέ καθώς οι μαθητές μπορούν να δουν τις κατασκευές τους σε δράση, να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην επίλυση προβλημάτων!

stem logo outlines email header

Θέλω να γίνω μηχανικός

Θέλω να γίνω μηχανικός

Το πρόγραμμα θέλω να γίνω μηχανικός είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού και τους δίνει την δυνατότα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες. Με την εγγραφή του μαθητή σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα παραλάβει ένα σακουλάκι με δομικά στοιχεία απαραίτητα για την διεξαγωγή του προγράμματος, τα οποία με την ολοκλήρωση του θα παραμείνουν σε αυτόν. Είναι ιδανικό πρόγραμμα για την κατανόηση των απλών μηχανών το οποίο δε διδάσκεται στο σχολείο.