Η πολυετής εμπειρία του εκπαιδευτικού οργανισμού Ρούλα Μακρή αποτυπώνεται στα εκπαιδευτικά βοηθήματα και βιβλία που εκδίδει ο οργανισμός και τα οποία παρέχει δωρεάν στους μαθητές του. Βιβλία και βοηθήματα όλων των τάξεων και όλων των μαθημάτων, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. Γραμμένα και ελεγμένα από αξιόλογους εκπαιδευτικούς, βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση και αφομοίωση της ύλης, διευρύνοντας την αντίληψη και την κριτική σκέψη των μαθητών.

  • Συγγράφονται απο επιτελικές ομάδες καθηγητών μας
  • Ανανεώνονται κάθε χρόνο
  • Καλύπτουν το μαθητή, σε συνδυασμό με τα σχολικά βιβλία στο 100%
  • Υπάρχουν για όλα τα μαθήματα, για όλες τις τάξεις