Το μάθημα για να γίνει θέλει και ένα περιβάλλον.

Οι τάξεις μας είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν στο μαθητή ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης. Είναι βαμμένες με επιλεγμένα χρώματα που επιδρούν θετικά στην ψυχολογία τους.

Είναι τάξεις καθαρές, ασφαλής και εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και μετά την covid – 19 εποχή με ατομικά καρεκλοθρανία.